BinnensteBuiten

Als je leeft naar wat anderen verwachten bestaat de kans dat je steeds verder van jezelf afkomt. Met een burn-out of andere klachten tot gevolg. Het overkwam mij. Gevoelsmatig zat ik gevangen in mijn omgeving. Door meer te gaan beseffen waar ik naar verlang en wat mijn behoeftes zijn en door meer te gaan doorvoelen wat mij raakt en te beseffen dat het verleden echt voorbij is, leef ik nu van Binnen naar Buiten.

Om te ontdekken dat binnen en buiten één is.                                                                    

Ik heet Ineke Groenendijk. Opgeleid en gewerkt als Leerkracht, trainer, coach en gezinsbegeleider.

Zowel professioneel als privé heb ik altijd gezocht naar oplossingen voor beladen situaties en emoties. Met terugwerkende kracht besef ik dat ik altijd heb gezocht naar verbinding. Met mijzelf, de ander en met God. Opgegroeid in een gezin waar de sfeer onveilig was besefte ik al op jonge leeftijd dat ik anders wilde leven. Vanuit een diep verlangen naar wat ik van binnen altijd gevoeld heb als mogelijk, leven vanuit het Goddelijke.Vastberaden ben ik een uitweg uit mijn beklemming gaan zoeken.

Ik kocht en las veel boeken, ging na mijn werk als kleuterleidster opnieuw studeren. Ik volgde de trekkracht naar gevoel toe. Tijdens mijn studie aan de sociale academie ontdekte ik meditatie en beoefende dit in retraites, ging naar India en volgde daar in de Ashram therapie groepen. Ook daarna zocht ik verschillende keren hulp bij een therapeut. Studeerde weer verder, leerde veel en kon dat goed toepassen. Maar na verloop van tijd kwam de neerslachtigheid en de zelf afwijzing altijd weer terug.

In 2007 , las ik het boek: De herontdekking van het ware zelf van Ingeborg Bosch. Hierin stond precies wat ik ervoer en de methode om uit de pijn te komen klonk heel geloofwaardig. Ik ging in PRI therapie en leerde stap voor stap mijzelf ontdoen van beperkende gedachten en gevoelens. Dit keer blijvend omdat ik het geleerde telkens weer kan toepassen.

Misschien is het feit dat ik mijzelf als kind heb moeten verdoven om in de snijdende spanning te leven wel het grootste verlies geweest. Dit doorbreken heeft mij de liefde teruggegeven. Niet altijd een makkelijke, maar wel begaanbare weg.

Sinds 2016 werk ik als coach volgens het PRI gedachtegoed. Ik ben erg enthousiast over wat deze methode betekent voor mijzelf en mijn klanten. Op dit moment heb ik de one line PRI course 1 en 2 afgerond.

Ik ben extra betrokken bij ouders omdat oude gevoelens tot uiting komen in het ouderschap. Toegang hebben tot de kwetsuren ( die we allemaal hebben) uit de eigen kindertijd schept de beste voorwaarde om kinderen en ieder ander met respect en begrip tegemoet te treden. En dat is ook wat iedere ouder wil. Het goed hebben met zijn kind. Hoe geweldig dat dit nu concreet haalbaar is. De resultaten zijn direct merkbaar in je gezin.

Mijn reis gaat verder, en ik weet nu dat ik elke keer weer leer over verbinding. Wat voor nu vaststaat is dat ik alleen in verbinding met anderen kan leven, als ik de verbinding durf aan te gaan met alles wat er in mij leeft.  Dat wat ik als kind aanvoelde als mogelijk wordt steeds meer werkelijkheid.Dit ervaar ik als voelbaar innerlijk geleid.

In mijn zoektocht heb ik mij in verschillende kerken en spirituele bewegingen bewogen. Zonder enige religie of spirituele beweging tekort te willen doen, voel ik mij thuis in het esoterisch christendom. 

Wat voor mij staat voor de weg die vanuit intensief zelfonderzoek en ontwikkeling leidt naar leven vanuit de Geest van God. Gebed en meditatie is een deel van mijn dagelijks leven.

Jou ontmoet ik graag in de manier waarop jij je verbondenheid met jezelf, de ander en de geestelijke kant van ons bestaan zoekt of ervaart.

Sluit Menu